Agenda

Woensdag 19 juni 2019:   Zeevissen te Scheveningen

Naar jaarlijkse gewoonte. Hou deze datum alvast vrij in uw agenda.

Dinsdag 10 september 2019:   Ledenvergadering

Tweemaandelijkse ledenvergadering

Dinsdag 12 november 2019:   Ledenvergadering

Tweemaandelijkse vergadering KVWA

Donderdag 26 december 2019:   Kerstfeest

Jaarlijks Kerstfeest voor onze (klein-)kinderen