KONINKLIJKE VERENIGING DER WATERKLERKEN
VAN ANTWERPEN


Onze vereniging werd opgericht in 1921 en nadert stilaan haar 100-jarig jubileum. We tellen om en bij de 100 leden en zo’n 150 ereleden en nog regelmatig verwelkomen we nieuwe leden en ereleden. Het doel van onze vereniging is een band te smeden tussen alle generaties door en de kennis en kunde van het metier uit te wisselen onder collega’s.


Onze twee-maandelijkse vergaderingen worden georganiseerd in een maritiem kader ofwel bij één van onze sponsors.

Verder organiseren we regelmatig activiteiten zoals een voetbal-tornooi met BBQ, ons Jaarlijkse Banket met 350 aanwezigen en het Kerstfeest voor kinderen en kleinkinderen.

Ook hebben we een regelmatige uitwisseling met onze Rotterdamse collega’s

Het bestuur van de vereniging staat zoals gebruikelijk is in de sector 24/7 klaar voor zijn leden.

Meer informatie nodig, contacteer dan één van onze bestuursleden via deze site.